เกี่ยวกับเรา

Successful

ข้อมูลกิจการ : บริษัท ซัคเซซ ฟูล แฟคทอรี่ แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 44 หมู่ 12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ อุปกรณ์ก่อสร้างและงานเหล็กทั่วไป

การให้บริการของบริษัท

จัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์งาน Structure โครงการติดตั้งสถานีโทรศัพท์เคลื่อนที่และเสาส่งสัญญาณวิทยุสื่อสารทั้งปลีกและส่ง ผลิตชิ้นงานโลหะตาม Design Customer งานกราวด์ เสา Pole , Mounting รับทำแบบโมพลาสติก และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ

บริษัทฯ ยังมีเจ้าหน้าที่ชำนาญงานเหล็กคอยให้คำแนะนำให้กับลูกค้าในด้านต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการถอดประมาณการ งานออกแบบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า

จุดเด่นและเป้าหมายของบริษัท

สร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนควบคู่ไปกับการศึกษาค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันธุรกิจและยังเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ทั้งหมดนี้เราจะยังคงมุ่นมั่นพัฒนาต่อไปเพื่อคงไว้ซึ่งความพึงพอใจขึ้นสูงสุดของลูกค้า เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน

Visitors: 490,207